Cần gia sư môn Các môn khoa học lớp 7 tại Quận 9, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12090

 • Học phí : 300,000/Buổi

bé học trường quốc tế, giáo trình bằng Tiếng Anh

 • Tạo lúc: 14:12 29.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Giáo viên
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Rosita Khang Điền, Đường Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 4: 18h đến 21h
  • Thứ 7: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Science098 707 5826