Cần gia sư môn Cờ Vua cho bé lớp 2 tại Nha Trang
Mã lớp: 2475

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 19:39 20.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: cư CT1 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3: 20h đến 22h
  • Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 22h
  • Thứ 5: 22h
 • Môn học:
  • Cờ Vua098 707 5826