Cần gia sư môn Cờ Vua tại đường 30/4, phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Mã lớp: 3494

  • Học phí : 200,000/Buổi

thứ 7, chủ nhật: sáng 08h30, các bé 6 tuổi đến 8 tuổi

  • Tạo lúc: 18:20 11.11.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 10 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: đường 30/4, phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Cờ Vua098 707 5826