Cần gia sư môn Cờ Vua tại Hoàng Mai, Hà Nội
Mã lớp: 10224

 • Học phí : 250,000/Buổi

cuối phố Hồng Quang, bé học lớp 4

 • Tạo lúc: 16:59 15.09.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phố Hồng Quang, Hoàng Mai, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Cờ Vua098 707 5826