Cần gia sư môn Corel tại Phúc Thọ, Hà Nội
Mã lớp: 18343

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 10:11 15.02.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Lạc Trị, Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826