Cần gia sư môn Corel tại Quận 6, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11916

học viên học lớp 10 học từ cơ bản, Metro Bình Phú

 • Tạo lúc: 18:12 22.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường Số 14, phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 14h đến 20h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826