Cần gia sư môn đàn guitar tại Đà Nẵng
Mã lớp: 8480

 • Học phí : 150,000/Buổi

29 tuổi học guitar cổ điển, tuần sau học

 • Tạo lúc: 10:04 31.03.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường An Mỹ, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật: 17h đến 19h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826