Cần gia sư môn đàn Piano tại Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Mã lớp: 14197

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 05:47 22.12.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826