Cần gia sư môn Data Pre_processing anh Analysistại Quận 8, Hồ Chí Minh (Học tại nhà giáo viên hoặc quán nước)
Mã lớp: 9268

 • Học phí : 300,000/Buổi

học viên đang học tại trường khoa học xã hội tự nhiên, học khoảng 2 tuần để thi

 • Tạo lúc: 11:18 30.06.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Âu Dương Lân, phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826