Cần gia sư môn Guitar đệm hát tại Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13787

  • Học phí : 200,000/Buổi

Học viên 60 tuổi

  • Tạo lúc: 08:06 30.11.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: khu Nine south đường Nguyễn Hữu Thọh, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826