Cần gia sư môn Guitar tại Bình Thủy, Cần Thơ
Mã lớp: 22148

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 09:49 22.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bình Thủy, Cần Thơ (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826