Cần gia sư môn Guitar tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Mã lớp: 9527

thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 08:24 18.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: khu công nghiệp Tân An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826