Cần gia sư môn Guitar tại Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 12890

học tại trung tâm, học thứ 3, 7: 19h00, 19h30

  • Tạo lúc: 10:20 03.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nhà thờ Phủ Cam, Đoàn Hữu Trưng, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826