Cần gia sư môn Guitar tại Lạc Dương, Lâm Đồng
Mã lớp: 11544

Học tại xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

  • Tạo lúc: 14:00 02.01.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826