Cần gia sư môn Guitar tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 13555

  • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học guitar đệm hát, rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 10:25 29.07.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826