Cần gia sư môn Guitar tại Ninh Sơn, Tây Ninh
Mã lớp: 12824

học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 10:37 26.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Phú, phường Ninh Sơn, Tây Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826