Cần gia sư môn Guitar tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 13538

  • Học phí : 200,000/Buổi

Học viên 40 tuổi đã biết cơ bản, Rảnh nguyên ngày, bắt đầu tuần này học được

  • Tạo lúc: 15:36 22.07.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Thiếc, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826