Cần gia sư môn guitar tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mã lớp: 14752

  • Học phí : 200,000/Buổi

Học 11h40

  • Tạo lúc: 18:53 07.10.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Trường Nguyễn Khuyến, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826