Cần gia sư môn Harmonica tại quận 6, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13815

Học viên 30 tuổi

 • Tạo lúc: 17:45 21.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lò Gốm, phường 8, quận 6, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826