Cần gia sư môn Harmonica tại quận 9, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22300

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 14:10 09.06.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: quận 9, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Harmonica098 707 5826