Cần gia sư môn harmonica tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 9880

bé học lớp 2 học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 10:36 19.08.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826