Cần gia sư môn Hóa, Lý lớp 11 tại huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 2200

rảnh các ngày từ 18h30

 • Tạo lúc: 00:16 29.09.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hà Duy Phiên, ấp 4a, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Hóa lớp 11
  • Lý lớp 11098 707 5826