Cần gia sư môn ielts 6.5 tại Bến Cát, Bình Dương
Mã lớp: 3694

Rảnh nguyên ngày, bé học lớp 11,

  • Tạo lúc: 08:11 26.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Electric Thien Hoa - Ben Cat, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh luyện thi IELTS098 707 5826