Cần gia sư môn IELTS cho người lớn tại Nha Trang
Mã lớp: 2494

hiện tại trình độ học vien 4.5 , học viên 31 tuổi , rảnh thứ 234567cn: sau 19h30

  • Tạo lúc: 09:21 22.03.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Khách sạn Hoa Lưu Ly, 2S, Quân Trấn, Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh luyện thi IELTS098 707 5826