Cần gia sư môn illustrator tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18349

bé trai học lớp 10, học thứ 6, 7: 17h30

  • Tạo lúc: 14:01 22.03.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường 12D, khu dân cư Phong Phú 4, Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • illustrator098 707 5826