Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp Quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8763

học viên 40 tuổi có biết cơ bản 1 ít, học viên muốn học tại lớp nhiều người,

 • Tạo lúc: 08:32 14.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hưng Phú, Quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826