Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp Tại Bạc Liêu
Mã lớp: 1212

nếu học nhà giáo viên cũng được

 • Tạo lúc: 10:02 27.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: xóm 4, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826