Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh -- HỌC ONLINE
Mã lớp: 13831

cần gia sư dạy nhảy 2 bài: " Mây nhẹ che trăng", du hành khắp thiên hạ"

 • Tạo lúc: 14:41 30.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 2 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Tổ dân phố Hưng thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826