Cần gia sư môn khiêu Vũ giao tiếp tại Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 7446

gần Đập 26/3

 • Tạo lúc: 17:12 06.12.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 7h đến 12h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826