Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại thôn 11, xã Aewy, huyện aehleo, Đắk Lắk
Mã lớp: 6458

chủ nhật: 19h30

  • Tạo lúc: 10:42 13.10.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 10 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: thôn 11, xã Aewy, huyện aehleo, Đắk Lắk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826