Cần gia sư môn Khiêu Vũ giao tiếp tại Trần Văn Trà, ấp Bến Đình, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Mã lớp: 5588

Gần quán cafe Thanh Bình

 • Tạo lúc: 20:20 22.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Văn Trà, ấp Bến Đình, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 15h đến 18h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp



098 707 5826