Cần gia sư môn khiêu vũ tại Đà Nẵng
Mã lớp: 1102

Dạy khiêu vũ từ cơ bản cho 1 nhóm tại công ty

 • Tạo lúc: 15:38 18.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 10 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 19h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826