Cần gia sư môn Khiêu Vũ tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Mã lớp: 5012

2 vợ chồng 45 tuổi

  • Tạo lúc: 16:26 25.07.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826