Cần gia sư môn lập trình asp.net - Học Online
Mã lớp: 17804

học viên 40 tuổi, học để áp dụng vào công việc làm app

 • Tạo lúc: 08:38 15.12.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Học Online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình ASP.NET098 707 5826