Cần gia sư môn Lập Trình C tại Hà Nội
Mã lớp: 9544

 • Học phí : 250,000/Buổi

sinh viên trường đại học fpt, học để thi thứ 7 tuần sau thi

 • Tạo lúc: 12:54 19.07.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: nhà vườn 1, tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Chủ nhật: 16h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826