Cần gia sư môn lập trình C# tại Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mã lớp: 9161

 • Học phí : 250,000/Buổi

chỉ học trong 3 tuần, học để giải quyết làm đồ án

 • Tạo lúc: 14:37 23.06.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Lập trình
  • Lập trình Python098 707 5826