Cần gia sư môn lập trình C tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13674

  • Học phí : 250,000/Buổi

học viên 26 tuổi học từ cơ bản, học viên chỉ muốn học trực tiếp

  • Tạo lúc: 16:04 22.09.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826