Cần gia sư môn Lập trình (Học Online)
Mã lớp: 8744

 • Học phí : 300,000/Buổi

hướng dẫn làm đồ án cho sinh viên trường đại học

 • Tạo lúc: 19:40 12.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình Java
  • Lập trình web
  • Lập trình web PHP098 707 5826