Cần gia sư môn lập trình Java tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10924

học viên 26 tuổi học từ cơ bản, học viên chỉ muốn học trực tiếp

 • Tạo lúc: 09:51 13.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình Java098 707 5826