Cần gia sư môn lập trình javascript canvas - HỌC online
Mã lớp: 18464

  • Học phí : 300,000/Buổi

javascript canvas hoặc svg mục tiêu vẽ được bất cứ thứ gì muốn, cần gia sư có kinh nghiệm

  • Tạo lúc: 01:10 27.02.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: HỌC online (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826