Cần gia sư môn Lập trình Python tại Tân Bình, Hồ Chí Minh (Học ONLINE)
Mã lớp: 9648

  • Học phí : 300,000/Buổi

học viên là sinh viên năm 3 trường Rmit, học viên làm bên lập trình Nhúng

  • Tạo lúc: 17:08 31.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Phú Thọ Hòa, phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình Python098 707 5826