Cần gia sư môn Lý, Hóa lớp 8 đại tại Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 18132

 • Học phí : 200,000/Buổi

thứ 3: 14h00, thứ 6: 17h30

 • Tạo lúc: 17:14 31.01.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Hóa lớp 8
  • Lý lớp 8098 707 5826