Cần gia sư môn nhảy hiện đại tại Hải Dương
Mã lớp: 3300

thứ 234567: sáng 5h30

  • Tạo lúc: 10:19 06.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 6 buổi (60 phút/buổi)
  • 20 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Văn Linh kéo dài (gần Vòng Xuyến Hoàng Quốc Việt + chợ Hội Đô) TP Hải Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826