Cần gia sư môn nhảy hiện đại tại xã Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh
Mã lớp: 4184

rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 14:05 16.06.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 6 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826