Cần gia sư môn nhảy hiện Shuffle dance đại tại Bến Cát, Bình Dương
Mã lớp: 9347

Vòng xoay Bến Cát, học viên rảnh thứ 2,3,4,5,6: 17h30, học cho khỏe

  • Tạo lúc: 11:14 05.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: đường số 1, khu phố 2, phường Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826