Cần gia sư môn nhảy hiphop tại Mang Thít, Vĩnh Long
Mã lớp: 17653

bé 6 tuổi rảnh thời gian linh động cả ngày

  • Tạo lúc: 10:31 23.11.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: ấp Đồng Bé, xã Tân Long, Mang Thít, Vĩnh Long (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826