Cần gia sư môn nhảy Khiêu Vũ tại Gò Dầu, Tây Ninh
Mã lớp: 11919

học viên 40 tuổi

 • Tạo lúc: 09:36 23.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 5 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Trường Tiểu Học Ấp Rộc, Ấp Rộc, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826