Cần gia sư môn nhảy Sexy Dance tại Ba Đình, Hà Nội
Mã lớp: 17055

 • Học phí : 300,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 22:47 28.09.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phạm Huy Thông, Ngọc Khanh, Ba Đình, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 15h đến 16h
 • Môn học:
  • Nhảy Sexy Dance098 707 5826