Cần gia sư môn nhảy Sexy dance tại Bình Dương
Mã lớp: 8198

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 08:57 25.02.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy Sexy Dance098 707 5826