Cần gia sư môn nhảy sexy dance tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13388

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 16:22 22.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 6: 16h đến 17h
 • Môn học:
  • Nhảy Sexy Dance098 707 5826